IT-utbildning

Initiativet syftar till att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering. Arbetet med högre utbildningar övergick i ny konstellation fr o m hösten 2017.

Digitalisering är ett av Affärsplan Eskilstunas fokusområden och i ett pressmeddelande den 13 juni 2018 berättar MDH om Eskilstuna kommuns satsning på Mälardalens högskola – 7MKR satsas på digital kompetens.
– Det är en oerhört viktig och strategisk satsning på högskolan. Den är nödvändig för att vår lokala arbetsmarknad och dess näringsliv ska kunna utvecklas men också för att högskolan ska kunna erbjuda utbildning som är unik i landet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Läs mer om denna satsning på Mälardalens högskolas hemsida