Jaari Puustinen (m) på SME-dialog

Välkommen att delta i höstens SME-dialog för att stärka Eskilstunas företagsklimat!

Den 17 november är det återigen dags för en näringslivsdialog tillsammans med näringslivsrepresentanter, politiker, Tillväxtrådet och kommunens näringslivsavdelning.

Jaari Puustinen, Kommunalråd (M) som företräder majoriteten och har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor är en politiker som kommer närvara vid SME-dialog.

Hej Jari Puustinen! Hur skulle du beskriva SME-dialogen?

– Det är en viktig dialog som inletts med näringslivet. Jag ser det som en nyckel till vårt fortsatta arbete till att bli Sverige bästa kommun för små och medelstora företag.

Varför anser du att det är viktigt att företagare deltar?

– Det är ju för företagarna vi finns till och då är det bra att de finns med så vi kan förstå näringslivet bättre.

Vilken är politikens roll på SME-dialogen?

– Att lyssna och möjliggöra för näringslivets tillväxt och utveckling. Eskilstuna kommun ska vara en möjliggörare för näringslivet och då behöver vi förstå företagens behov och utmaningar.

Vill du också delta på höstens SME-dialog? Vi ses den 17 november, kl. 08.00-11.00 på Munktell Science Park.

Anmäl dig här

https://bit.ly/SME-dialog