Jämlik hälsa – Friskare tillsammans genom digitalisering

patientens delaktighet. Jämlik hälsa handlar därför om samhällsinkludering och förebyggande för utanförskap utifrån ett hälsoperspektiv. Det finns större representation av ohälsa i grupper utanför arbetsmarknaden.

Digital hälsa fungerar som en plattform där vi tillsammans får möta våra samhällsutmaningar inom hälsa ur ett socioekonomiskt perspektiv med fokus på hälsa. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv bidrar initiativet till att skapa arbetstillfällen samtidigt som det skapas kompetensutveckling för grupper som behöver det mest.