Kommunens service rankas högt av företagen

Eskilstuna kommuns service rankas högt av företagen. 2017 års NKI-mätning för service till företag visar att kommunen höjer sitt resultat med hela två enheter och går från 75 till 77. Det gör att Eskilstuna placerar sig på näst bästa plats bland större kommuner i Sverige.

– Förbättrad service till företagen är en prioriterad fråga för oss. Det ska vara enkelt att vara företagare i Eskilstuna. Vi har under några år arbetat för att förbättra servicen och att vi nu placerar oss på en andra plats bland större kommuner visar att det faktiskt blir enklare att driva företag här, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Större kommuner får bättre resultat
Flertalet kommuner i toppen av rankingen är befolkningsmässigt mindre kommuner i lands- och glesbygd. Där är det ibland lättare att komma i kontakt med rätt person och handläggare för olika myndighetsområden sitter ofta nära varandra. I år förbättrar dock de större kommunerna sitt resultat och Eskilstuna hamnar på en andra plats bland kommuner med fler än 40 000 invånare och på 24:e plats totalt.

Fortsatt satsning på företag i Eskilstuna
Under året fortsätter Eskilstuna kommun att satsa på att förbättra servicen till företagen. Tidigare i år lanserade kommunens näringslivsenhet en ny företagsservice – samordningsmöte, där företagare får träffa handläggare från olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle. Syftet är att underlätta för företagaren i ett specifikt ärende. Senare i år kommer en ny digital plattform för företagare att lanseras.

Bakgrund
Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Mätningen är på en betygskala från 0-100, där betyg 62-69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat.

Eskilstuna kommuns samlade resultat 2017:

  • Brandtillsyn, NKI 84 (NKI 77, 2016)
  • Bygglov, NKI 76 (NKI 71, 2016)
  • Markupplåtelser, NKI 75 (NKI 75, 2016)
  • Miljö-och hälsoskydd, NKI 73 (NKI 71, 2016)
  • Livsmedelskontroll NKI 76 (NKI 80, 2016)
  • Serveringstillstånd, NKI 71 (NKI 78, 2016)

Här hittar du länken till undersökningen: https://www.eskilstuna.se/download/18.639ef304162d2a27cff4bbdd/1525245920894/SKL_OJ_Foretagsklimat_2017_webb.pdf

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.