Kommunstyrelsen på företagsbesök

Stort tack till företagarna som tog sig tid att ta emot en delegation från kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun. Det blev ett antal intressanta presentationer, rundvandringar och givande samtal. Dessa företagare har sina verksamheter i och representerar Vilsta industriområde. Företagare som driver utveckling och skapar jobb i Eskilstuna.

Goran Raundusi, Rojan Food AB, livsmedelsgrossist

Peter Wall, Mälarplast AB, Sveriges grönaste plastföretag

Thomas Wikman, Solö Mechanical Solution AB, industriföretag som verkar inom skärande och plåtbearbetning, svets och montering.

Tack också till Daniel Jacobsson, Tillväxtrådet och styrelseledamot i Eskilstuna Fabriksförening, som guidade oss runt i området och har många års erfarenhet av industrin och Vilsta.

Eskilstuna kommun måste vara en möjliggörare för att skapa tillväxt och utveckling i det lokala näringslivet. Framför allt i små och medelstora företag.

Näringslivsavdelningen arrangerar företagsbesök för kommunstyrelsen två gånger per år.

#eskilstuna #näringslivsklimat #vilsta #vilstaindustriområde #tillväxt #näringslivsevolution #AffärsplanEskilstuna #tillväxtrådet