Krogar mot knark

Känner du till Krogar mot knark?
Det är ett koncept där Eskilstuna kommun, krogar, restauranger och Polisen samarbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika. I november träffades några av dem för att utbyta erfarenheter.

Krogarna och restaurangerna tar aktivt avstånd från narkotika med ambitionen att få en narkotikafri krogmiljö och de har nolltolerans avseende droganvändning hos personalen. Just nu är tolv krogar med i samarbetet men fler är självklart välkomna att ansluta sig. Vill du veta mer, och kanske ansluta din krog eller restaurang till samarbetet?

Läs mer här: https://bit.ly/3VtY6sd