Näringslivsdirektören har ordet / september

“Det lokala näringslivets tillväxt är grunden till Eskilstunas framtida utveckling”

Eskilstunas näringsliv består (precis som resten av Sverige) till väldigt stor del av små företag. Det är väldigt positivt med tanke på att det är där som jobb skapas. Organisationen Företagarnas devis är att 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.

Eskilstuna växer och utvecklas med bostäder, myndighetsbyggnader och verksamhetslokaler. I den här kraftiga tillväxten är det lätt att våra mindre företag och deras utveckling glöms bort. Med tanke på att 4 av 5 jobb skapas i mindre företag, får deras tillväxt inte hämmas. Särskilt inte i Eskilstuna med en arbetslöshet på över 13 %.

Förbättrat näringslivsklimat för ökad näringslivstillväxt är ett av kommunens prioriterade områden. Fokus i arbetet måste utgå från våra lokala små och medelstora företag. Deras förutsättningar behöver ligga till grund för vilken service och stöttning vi ger när det behövs ett bygglov eller ett miljötillstånd, ett markköp eller en kommunal upphandling.

I Eskilstuna finns det cirka 6 700 aktiva företag registrerade. Över 90% har färre än 50 anställda. Många av dessa företag har sällan specialister anställda. Därför kan en och samma person ha rollen som ägare, VD, ekonomiansvarig, personalansvarig och dessutom producera företagets varor eller tjänster. När dessa företag vill växa och utveckla sin verksamhet behövs det ofta någon typ av tillstånd från en myndighet och inte sällan från en myndighet inom Eskilstuna kommun.

Kommunens medarbetare är inom många områden specialister och besitter stor kunskap inom området. Det kunskapsövertaget ger ett stort ansvar i att ge god service och anpassa kommunikationen och processen utifrån företagarens behov. I varje specifikt fall.  Det är inte bara en förhoppning utan även ett krav vi har på oss enligt serviceparagrafen i förvaltningslagen.


Tillsammans för Eskilstunas bästa.

Niklas Edmark

Näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun