Krönika: Sveriges bästa SME-kommun

Denna krönika publicerades i Eskilstuna-kuriren:

Under ett möte med Eskilstunas Tillväxtråd som består av 10 lokala företagare kom det upp att vi borde ha som ambition att Eskilstuna ska göra en förflyttning från smestaden till SME-staden. Alltså en förflyttning till att vara den plats där det finns bäst förutsättningar för små och medelstora företag att driva sin verksamhet.

Varför är det viktigt att vara bäst för SME-företag då? Det är i den här gruppen som jobben skapas. Eskilstuna har en lägre andel företag och företagsamma individer är riket i stort och 99,9 % av Sveriges företag är SME-företag. Om förutsättningarna är bra för SME-företag så kommer det också fungera för nyföretagande och stora företag. Grunden är att det behöver vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag.

Det är lätta att säga men svårare att genomföra, den första utmaningen är att identifiera vad som gör att en kommun är bäst för SME-företag. När väl det är identifierat kommer det behövas förändring i kultur, inställning och verksamhet inom kommunen och i näringslivet.

Målsättning är klar, Sveriges bästa SME-kommun 2030. Arbetet för att identifiera nyckelfaktorer, mätetal och konkreta åtgärder är påbörjade men långt ifrån klart. Hösten kommer för mig innehålla många träffar med näringslivet och näringslivsorganisationer i Eskilstuna för att tillsammans sätta planen. För det här är ingen kommunal plan, det här är en plan av näringslivet och för näringslivet.

En kommun kan långsiktigt inte utveckla sig starkare än sitt näringsliv, det här är ord från vår kommundirektör Tommy Malm som är väldigt viktiga. För att Eskilstuna ska utvecklas behöver vi ett starkt näringsliv, för att näringslivet ska kunna växa och utvecklas så behöver kommunkoncernen vända på varje sten för att underlätta och skapa rätt förutsättningar. Vi lever helt i symbios och vill samma sak. Ett starkt, levande och tryggt Eskilstuna.

Har du tankar om vad som är viktigt för att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun så bokar jag gärna en träff med just dig!

NIKLAS EDMARK