Lokalt Gasellpris

Ett pris som skall stimulera till och premiera lokala bolag som växer.