Lyckad kompetensförsörjningsprocess

Eskilstuna växer och blir en allt mer attraktiv stad. Större förfrågningar från företag som vill etablera sig och växa här i regionen ökar ständigt. Under våren har Eskilstuna Logistik och Etablering bjudit in till en process i tre steg för att tillsammans med deltagarna utveckla ett gemensamt erbjudande inom kompetensförsörjning. Ambitionen har varit att offentliga och privata aktörer tillsammans skapar en modell och ett erbjudande anpassat för nyetableringar, specifikt inom segmenten industri, datacenter, logistik och e-handel.

I veckan genomfördes den tredje och sista workshopen i denna process och viljan att särskilja Eskilstuna som etableringsort finns. Vi passade på att att ställa tre korta frågor till en av deltagarna, Mårten Sporrong, VD Best Bemanning & Rekrytering.

Varför är du här idag?

– Det är en möjlighet för Eskilstuna att kunna erbjuda något unikt för att få nya företag att etablera sig i Eskilstuna och då vill vi givetvis vara med och påverka och bidra med det vi kan.

Hur upplevde du den tredje och sista workshopen?

– Bättre än mina högt ställda förväntningar. Vi är nära till att kunna ha ett gemensamt erbjudande som Eskilstuna Etablering & Logistik kan ha med i sin portfölj.

Förväntningar framöver?

– Det här kommer att göra skillnad. Erbjudande om att säkerställa kompetensförsörjningen för företagen som funderar på att etablera sig i Eskilstuna ger oss en fördel i konkurrensen. Komptensförsörjnings-frågan kan vara helt avgörande.

#eskilstunalogistik #eskilstunacompetenceservices #etablering #kompetensförsörjning

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.