Malin Roos om näringslivsklimatet

Vad är det som skapar ett bra näringslivsklimat? Låt oss fråga företagsledarna själva! Inom ramen för satsningen att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) har sextio företagsledare från olika branscher bidragit med sina synpunkter genom djupintervjuer.
En av dem är Malin Roos, ägare av Eskilstunabutiken Malin Store.

Berätta, hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat?

– Jag känner mig uppskattad och lyssnad på. Då jag brinner för den fysiska handeln så vill jag exempelvis tacka kommunen, Region Sörmland och Sparbanken Rekarne som agerade snabbt under åren 2020–2022 med presentkort till alla anställda för att stötta det lokala näringslivet i Eskilstuna. Detta tror jag bidrog till att många vaknade till och förstod vikten av att bidra lokalt.

Vad tror du är nyckeln till ett bra näringslivsklimat?

– Att lyssna på oss företagare och inte krångla till det för mycket, visa engagemang både hos företagare och kommunen. Som samhället ser ut nu så tror jag att mycket handlar om att vara här och nu, vara flexibel samt att ta snabba beslut. Det är också viktigt att kommunen förmedlar till allmänheten vikten av att exempelvis handla lokalt.

Varför är ett bra näringslivsklimat viktigt?

– För att bidra till ett växande och stabilt företagsklimat som kan bidra till fler arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till en växande välfärd och en trivsam stad att leva i. Vi behöver tillsammans vara stolta över vår stad och se oss som ambassadörer för ett levande och positivt Eskilstuna.

Vill du veta mer om SME-satsningen, och kanske bidra med dina synpunkter? Läs vidare här: https://bit.ly/3RnAL8E