”Matcha” kompetens

Säkerställa tillgång på “rätt” arbetskraft / YH-utbildningar. “Matcha” arbetskraft mot näringslivet. Hur kan man inventera behov, ”sälja in” samt skapa YH utbildning/ annan utbildning för nuvarande och kommande resursbehov?

Detta initiativ från 2017 finns nu som ett pågående initiativ i Kompetensgallerian.

 

Säkerställa tillgång på “rätt” arbetskraft / YH-utbildningar. “Matcha” arbetskraft mot näringslivet. Hur kan man inventera behov, ”sälja in” samt skapa YH utbildning/ annan utbildning för nuvarande och kommande resursbehov?

Detta initiativ från 2017 finns nu som ett pågående initiativ i Kompetensgallerian.