Matches – en kompetensplattform

Ett fysiskt och digitalt nätverk/community som främjar till samverkan, kunskapsöverföring och kompetensutveckling mellan högskolans studenter och näringsliv. Bättre förutsättningar för arbetsliv, entreprenörskap, positiv attityd & attraktionskraft för högskolan och staden.