Miljardinvestering väntas ge 500 nya jobb i Eskilstuna

Shenzhen Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder i industrianläggning i Svista.

Shenzhen Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna. Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning utanför Kina där anläggningen i Eskilstuna enligt företaget ska utvecklas till deras europeiska huvudkontor.

Anläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier och verkar som underleverantör till Northvolt. Anläggningen kommer att förse Northvolt med separatorer till deras nybyggda gigafabrik i Skellefteå. Via Eskilstuna Kombiterminal kommer både råvaror som färdiga produkter att transporteras till och från Eskilstuna.

Anledningen till valet av Eskilstuna har bland annat handlat om stadens strategiska logistikläge och möjligheten till att använda hållbara transporter för råvaror via Eskilstuna kombiterminal. En annan anledning är tillgången till den tekniska kompetens som finns i regionen. Även möjligheten till att använda fossilfri el i större utsträckning än i andra länder har varit en anledning till företagets val av investering i Sverige och Eskilstuna. Det skapar förutsättningar till att få ett lågt koldioxidavtryck i tillverkningen.

Utvecklingen i Sverige och i Eskilstuna kommer att ske i tre etapper. I en första fas hyr företaget en 13 900 m² stor lokal av fastighetsbolaget Nyfosa i Svista industriområde. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Eskilstuna kommun, Nyfosa och Senior om 120 000 m² mark i anslutning till nuvarande lokal i Svista för att kunna förverkliga en expansion i kommande faser. Planen är att produktionsanläggningen år 2025 ska vara cirka 70 000 m² och skapa förutsättningar för mellan 500–600 direkta nya arbetstillfällen samt ett stort antal indirekta arbetstillfällen.