Några områden och höjdpunkter värda att lyfta

Två månader har gått sedan näringslivsavdelningen på Eskilstuna kommun startade upp med full styrka. Många näringslivsinriktade aktiviteter är på gång, många pågår och mycket har redan hänt sedan årsskiftet. Här kommer några områden och höjdpunkter värda att lyfta så här långt.

Företagande & sysselsättning:
⭐ I Eskilstuna har vi 8 200 aktiva företag, de allra flesta är små och medelstora, det vill säga under 249 anställda.
⭐ 300 nyregistrerade företag i Eskilstuna hittills under 2023.
⭐ Ungdomsarbetslösheten sjunker tre gånger snabbare i Eskilstuna jämfört med resten av riket. Idag är cirka en av tio ungdomar i Eskilstuna arbetslösa. Minskningen beror på en kombination av faktorer som etableringar, yrkesutbildningar utformade och framtagna utifrån näringslivets behov och ett tätare samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunen.

Kompetensbehov:
⭐ Skillstuna. En satsning för att fler Eskilstunabor ska få de kunskaper som behövs för att få jobb inom industri och #ogistik. Baserat på en gedigen kompetensbehovsplan tas så kallade snabbspårsutbildningar fram utifrån företagens behov av kompetens.

Dialog och samarbete mellan kommun och det lokala näringslivet:
⭐ Tillväxtrådet. Ett nära samarbete mellan kommunen och det lokala #näringslivet. Syftet är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna. Tillväxtrådet består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets övergripande mål är att arbeta för att vi ska blir Sveriges bästa kommun för små- och medelstora företag fram till år 2030.
⭐ Företagsbesök. Under hösten 2023 och våren 2024 kommer vi på näringslivsavdelningen att öka antalet företagsbesök tillsammans med tjänstepersoner från kommunen och politiken. Besöken är ett viktigt inslag för att skapa dialog, identifiera behov och fånga upp synpunkter hos våra lokala företag.

Etablering i Eskilstuna:
⭐ Volvos CE flyttar sitt huvudkontor till #Eskilstuna. Tillsammans med kommunkoncernen har näringslivsavdelningen på Eskilstuna kommun varit en möjliggörare för att Eskilstunas största privata arbetsgivare, Volvo CE,  kan flytta hem sitt huvudkontor. Volvo CE är en viktig motor för näringslivet i Eskilstuna och Mälardalen.

Affärsutvecklingsprogram:
⭐ Flera av näringslivet efterfrågade affärsutvecklingsprogram har genomförts under året eller pågår just nu. Bland våra program finns bland annat Women Executive Program, en satsning på kvinnor som driver företag i Eskilstuna. Hittills har 32 deltagare gått programmet och efter sitt deltagande har mycket hänt. Bland annat har tidigare deltagare:
👉 fått styrelseposter
👉 fått nya uppdrag som har genererat affärer för deras verksamheter
👉 varit gästföreläsare
👉 blivit UF-rådgivare
👉 utvecklat sina verksamheter och anställt fler
👉 blivit invald som medlem i Tillväxtrådet

/Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun