Nära vård

Pilot av ny vårdkedja för patienter med icke akuta symptom. Via webb och app ges möjlighet till egen provtagning utan besök på vårdcentral. Syftet är att förkorta tiden för diagnos och tidigare upptäcka sjukdom och därefter påbörja behandling. Detta avlastar vården (akut) samt bidrar till snabbare tillfrisknande.