Näringslivet tar plats i fullmäktigesalen

Den 3 maj är det dags för (be)Stämman och denna gång genomför vi återigen mötet i Stadshuset, Eskilstuna.

Vad är (be)STÄMMA?

– Det är Affärsplan Eskilstunas egen stämma för hur vi tillsammans vill utveckla Eskilstuna. I år arrangeras mötet för sjunde gången. Fantastiskt att engagemanget fortfarande är så stort, just nu är det över 80 anmälda, både från näringslivet och kommunen.

Vad kommer att hända under stämman?

– Har vi tur blir Göran Hogestadh vald till ordförande även i år ; ) så mötet kommer garanterat att genomföras med en stadig och professionell hand. Därtill har vi flera talare både från näringslivet och kommunen. Vi kommer att presentera en ny Evolutionsgrupp och Tillväxtrådet har en punkt där de berättar om året som gått och vad de har åstadkommit tillsammans. Dessutom har vi bjudit in Christina Blomberg, stadsutvecklingsstrateg på Eskilstuna kommun och Susanna Roback, Fastighetsägarna Mitt Nord som ska prata om centrumutveckling och signera en avsiktsförklaring. Det blir intressanta timmar. Och kom ihåg att komma i tid så att du hinner nätverka!

Varför ska vi delta mötet?

– Engagerar du dig för Eskilstunas utveckling och näringslivet så är det här för dig!

Alla tjänar på ett starkt lokalt näringsliv
– varmt välkommen till årets viktigaste möte!

Anmäl dig här!