Näringslivsaktörs-gruppen

Vad är detta?

När pandemin tog fart i början av mars 2020 startade vi inom ramen för Affärsplan Eskilstuna kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna. Syftet var att snabbt och effektivt delge varandra information, kunskap och kompetens. Detta ledde till att flera samarbeten initierades och nya konstellationer möjliggjordes.

Målsättning

– Att i samverkan, aktörer emellan, delge varandra relevant information, aktiviteter och nulägesanalyser
– Att träffas kontinuerligt utifrån behov (i nuläget månatliga möten)

Hur engagerar vi oss?

Eskilstuna kommun näringsliv/affärsutveckling tillsammans med Affärsplan Eskilstuna identifierar och planerar innehåll, faciliterar och genomför kontinuerligt möten med aktörerna.

Affärsplan Eskilstuna identifierar och planerar innehåll, faciliterar och genomför kontinuerligt möten med aktörerna.

Bra att veta!

Under 2020 maj – 2021 maj (covid-19) träffades gruppen kontinuerligt varje vecka för att mobilisera sig och på bästa sätt stötta det lokala näringslivet. Fram t o m dec 2021 har 36 möten gått av stapeln och flertalet samarbeten inletts. Ett viktigt och givande forum för alla parter.

Vill du veta mer?

Kontakta Maria maria.lonnerek@eskilstuna.se eller Stina stina@affarsplaneskilstuna.se