Näringslivsdag

Vad är detta?

En näringslivsdag med jobbmässa för jobbsökande i stadsdelarna Lagersberg/Råberstorp/Stenby. Bemannings- och rekryteringsföretag som söker personal samt olika kommunala verksamheter deltar.

Målsättning

Att nå målet fler i arbete och studier samt den långsiktiga målsättningen – sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030 

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna deltar aktivt i arbetet som samarrangör.

Bra att veta!

Vid den senaste näringslivsdagen 12 maj 2022 i Lagersberg besökte över 200 personer jobbmässan. Sju bemannings- och rekryteringsföretag som söker personal samt fyra kommunala verksamheter fanns på plats.

#jobbevolution