Näringslivsdialog 12 november

Hur kan vi tillsammans stärka näringslivsklimatet i Eskilstuna?

Ett sätt att stärka ett näringslivsklimat är genom dialog. Den 12 november genomför Eskilstuna kommun en digital näringslivsdialog med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter. Vid detta tillfälle diskuteras näringslivsklimat, attityd och trygghet. Dialogen sänds digitalt och det är möjligt att ställa frågor under pågående sändning.

.
Medverkande i panelen:
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S)
Jari Puustinen, kommunalråd (M)
Arne Jonsson, kommunalråd (C)
Tommy Malm, kommundirektör
Lena Lundberg, administrativ direktör
Niklas Edmark, näringslivsdirektör
Sofia Sjöström, representant Svenskt Näringsliv region Mälardalen
Andreas Frisk, ordförande Företagarna
Elin Trygg, ordförande NyföretagarCentrum

Moderator:
Ulrika Riseby

Här kan du anmäla dig till näringslivsdialogen den 12 november kl.15.00 – 16.45 (sändningen startar 15.15)