Näringslivsdialog 18 februari 2022

Hur kan vi tillsammans stärka näringslivsklimatet i Eskilstuna?

Nu drar näringslivsdialogerna tillsammans med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter igång igen.

Den 18 februari är du välkommen att delta i den första dialogen som har tema centrum med fokus på trygghet & attraktivitet.

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun
Marianne Hagman, förvaltningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Sarita Hotti (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Christina Blomberg, stadsutvecklingsstrateg Eskilstuna kommun
Marie Svensson (S), ordförande, Kultur- och fritidsnämnden
Ola Bjerding, förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Carlsson, brottsförebyggande samordnare, Eskilstuna kommun
Emelie Gard, ordförande Position Eskilstuna

Fler medverkande tillkommer.

Moderator: Ulrika Riseby

Mer information hittar du här: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger