Näringslivsdialog Eskilstuna video 201112

Den 12 november genomförde Eskilstuna kommun en digital näringslivsdialog på temat: Hur kan vi tillsammans stärka näringslivsklimatet i Eskilstuna? Här kan du ta del av sändningen där fokusfrågorna är näringslivsklimat, attityd och trygghet. Under 2021 kommer det att arrangeras ytterligare fyra dialoger och den första sker 19 februari kl. 10-12.