Näringslivsdialog med fokus på besöksnäring och handel

Ett sätt att tillsammans stärka näringslivsklimatet är genom dialog. Därför bjuder Eskilstuna kommun in dig som företagare till näringslivsdialoger tillsammans med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter. Den 19 februari genomfördes den andra dialogen – denna gång med fokus på besöksnäring & handel.

Här kan du ta del av den andra dialogen
Block 1 Besöksnäring

Block 2 Handel

Medverkande:
Jari Puustinen (M), kommunalråd
Niklas Edmark, näringslivsdirektör
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna
Geerth Gustavsson (S), ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden
Ulf Lindstrand, förvaltningschef miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Helena von Porat, ordförande Hotell- och restaurangföreningen
Cihan Alkoyun, vd Core Restauranger Eskilstuna
Sofia Larsson, vd Parken Zoo
Sarita Hotti (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden
Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
Emelie Gard, ordförande Position Eskilstuna
Lennart Berg, vice vd Mälarstaden
Veronica Gustafsson, centrumchef Tuna Park

Moderator: Ulrika Riseby
Sidekick: Malin Dalmén

Nästa näringslivsdialog sker den 23 april 2021.