Näringslivsdialog om centrum

”Vi måste ha en samsyn med fastighetsägare, näringsliv och kommunen”

”Vi måste ha en samsyn och en gemensam målbild fastighetsägare, näringsliv och kommunen” var en av många viktiga åsikter som uttrycktes under senaste näringslivsdialogen mellan politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter.

Detta tillfälle diskuterades temat centrum med fokus på attraktivitet & trygghet.

Här kan du ta del av diskussionen: https://bit.ly/3p6u5jK