Näringslivsdialog – tema industri & produktion

Ett sätt att tillsammans stärka näringslivsklimatet är genom dialog. Nu bjuder Eskilstuna kommun in dig som företagare till en digital näringslivsdialog om samhällsutveckling med fokus på bygg & fastighet.

Datum: 19 november 2021
Tid: Klockan 10.00–12.00
Anmälan: Senast 19 november klockan 12.00 via anmälningslänk

Medverkande:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
Jari Puustinen (M), kommunalråd
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
Veronica Haugdahl, enhetschef AVF
Michael Rydell, verksamhetschef MITC
Sara Berglund, rektor på Rinmangymnasiet
Damir Isovic, akademichef Mälardalens högskola
Mikael Joki, vd, Eskilstuna Elektronikpartner AB
Britt Nordström, regionchef/region mitt, Teknikföretagen
Oskar Bruce, Head of Operation Development, Alfa Laval

Moderator: Ulrika Riseby, GREAT
Sidekick: Malin Dalmén, Eskilstuna kommun

Läs mer här!
Anmäl dig: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger