Näringslivsdirektören har ordet /februari

Alla platser har möjligheten att bli attraktiva

Historiskt sett har människor sökt sig till platser där det finns jobb. Det var en grundläggande pusselbit i bedömningen huruvida platsen var attraktiv eller inte. Med jobb kunde familjen försörjas, livet kunde byggas upp, barnen kunde ges utbildning och bättre förutsättningar än tidigare generation.

Idag söker vi platser och flyttar utifrån helt andra pusselbitar. De flesta av er skulle nog bedöma Åre som en attraktiv plats. Några av er har kanske till och med drömt om att flytta dit och leva ett aktivt liv på en plats som är vacker, levande och populär. Mina morföräldrar började sina liv i Åre men valde att flytta till Sörmland när familjen började växa utifrån dåtidens viktigaste pusselbit. Det fanns inga jobb i Åre – men det fanns det här.

En plats attraktivitet har enligt mig egentligen inte förändrats över tid. Det som har förändrats är vår syn på trygghet och vad som är ett ”bra” liv. Tidigare skapade jobbet trygghet och förutsättningar för ett bättre liv för nästa generation. Idag söker vi en plats där vi inte upplever kriminalitet. En plats som ger möjligheter till ett roligt liv. Jobb, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, bra offentlig service och liknande är hygienfaktorer numera.

I senaste medborgarundersökning från SCB säger endast 43 % att de kan rekommendera andra att flytta till Eskilstuna. Snittet i riket är 62 %. Eskilstuna får betyget mycket bra eller bra när medborgarna bedömer möjligheterna till jobb, utbildning, samhällsservice, kommunikationer och kulturliv.

Ska vi lyckas (och det ska vi) vända statistiken och ligga över snittet i riket när vi frågar Eskilstunas medborgare om de kan rekommendera Eskilstuna som bostadsort, måste vi gemensamt arbeta för att uppfylla nutidens krav på trygghet. Och fylla Eskilstuna med det roliga livet. För som undersökningen visar har vi redan jobben och utbildningsmöjligheterna.

Alla platser har möjligheten att bli attraktiva, vad gör du för att stärka Eskilstunas attraktivitet?

Tillsammans för ett attraktivt och tryggt Eskilstuna.

Niklas Edmark

Näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun