Näringslivsdirektören har ordet /mars

Energi – en grund för utveckling

Samhällsdebatten har under de senaste åren handlat mycket om tillgången på energi och användandet av energi. Invånare, organisationer och företag är helt beroende av energi i sin vardag.

Våra äldre samhällen ligger nästan alltid i närhet av vatten på grund av tillgången till bördig mark och just vatten som vi är helt beroende av. Men en del av dessa samhällen grundades vid vatten som rör på sig. Och det skapade helt andra möjligheter till utveckling.       

Vattenkraften skapade förutsättningar för en snabbare utveckling i Eskilstuna under 1600-talet och industrialisering i slutet av 1800-talet. Då gick Eskilstuna från tre industrier till 120 på bara tre årtionden. Nya energikällor som förbränningsmotorn och elmotorn var en förutsättning för den snabba utvecklingen i slutet av 1800-talet. Rademacher, Gevärsfaktoriet, Munktell och August Stenman (ASSA) för att bara nämna några av de verksamheter som kom fram under den här perioden.

Energi ger alltså utveckling, möjligheter och tillväxt. Nu lever vi i en tid där tillgången på energi är en faktor som kan begränsa oss i vår utveckling. Om vi inte ställer om kommer vårt behov av energi skada vårt samhälle och värld. Varje insats som kan effektivisera energianvändning, producera energi lokalt, ställa om till alternativa energikällor och minska energianvändningen behöver vi se som en möjlighet. En möjlighet för att skapa framtida förutsättningar för Eskilstunas nästa ASSA, Munktell eller Rademacher samtidigt som vi säkrar vår planets framtid.

Energi kan vara fler saker, just nu får jag massor med energi av att återigen kunna besöka Eskilstunas företag. Att få se era verksamheter, höra om er företagsresa och era framtidsplaner. Det är något som jag har saknat under de senaste åren, vill du ha ett besök? Hör av dig så bokar vi en tid!

Tillsammans för Eskilstunas utveckling.

Niklas Edmark

Näringslivsdirektör Eskilstuna kommun