Näringslivsdirektören har ordet /november

Starkt näringslivsklimat – för vem?

Under många år har jag beskrivit mina erfarenheter av företagande och företagare utifrån mina tidigare roller inom bank och min uppväxt, där stora delar av min familj och släkt är egna företagare. En uppväxt med personer som har jobbat hårt, satsat stort och vunnit stort. Och ibland förlorat allt, för att sen komma tillbaka för att fortsätta att skapa jobb.

Vad jag däremot har insett är att jag faktiskt behöver förändra den sista delen av min beskrivning. Det är inte ’stora delar av min familj eller släkt’ som är företagare, det är endast killar i min familj och släkt som är företagare. Min mamma, min moster och mina fastrar har alla jobb, eller har tidigare jobbat, inom skola eller förskola.

Varför är det så? Tittar vi på Eskilstunas näringsliv så är det ca 15 % av företagen som drivs av en kvinna. Tittar vi på vissa branscher går det knappt att hitta ett enda företag som drivs av en kvinna.

Yrkesval och intressen präglas tidigt och tydligen så även intresset för entreprenörskap och företagande. Den här snedvridna bilden av vårt näringsliv ser jag som en hindrande faktor för fler jobb och fler i jobb. När vi arbetar med särskilda riktade insatser för att stötta företag som drivs av kvinnor så är ambitionen att det ska bli fler. Inte att företag som drivs av män ska bli färre. Så fler företag totalt sett med en mer jämlik fördelning och fler företagsamma individer.

För att lyckas tror jag att det behövs fler förebilder, en öppen medveten diskussion och ett företagsklimat som är till för alla. Ett företagsklimat där alla får samma möjlighet att jobba hårt, satsa stort, vinna stort och ibland förlora allt för att sen komma tillbaka för att fortsätta skapa jobb.

Sen 2014 har jag haft förmånen att arbeta för Eskilstuna kommun med de centrala och viktiga frågorna – hur fler kan komma i jobb och hur Eskilstuna kommun kan skapa förutsättningar för fler och växande företag. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är vi som skapar jobb, det gör näringslivet och alla ni företagsamma individer.

Vad tror du är nyckeln till fler företagsamma människor i Eskilstuna och hur kan du hjälpa till?

Tillsammans för Eskilstuna.

Niklas Edmark

Näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun