Näringslivsdirektören har ordet /oktober

Vad kan ett U betyda för Eskilstuna?

Inom kort blir Eskilstuna en universitetsstad och ett H byts mot ett U. Varför är det viktigt för Eskilstuna och för näringslivet kan man fråga sig.

Ett U betyder ökade forskningsanslag med över 150 miljoner årligen, generella examinarättigheter och en ökad attraktivitet för både studenter, forskare och företag. Redan nu ser vi att söktrycket från blivande studenter har ökat. MDH bedömer att 150 miljoner i ökade forskningsanslag inom några år växlas upp genom samarbeten till över 300 miljoner (vilket är en dubblering mot idag).

Om Eskilstuna hanterar den här möjligheten rätt ger det otroliga möjligheter till växande och livskraftiga företag, ökad inflyttning av studenter och forskare samt en höjd utbildningsnivå.

Oavsett undersökning så lyfter företag bristen på kompetens som ett av de största hindren för deras utveckling och tillväxt. Även Affärsplan Eskilstunas lokala tillväxtråd lyfte kompetensfrågan som 1 av 3 högst prioriterade områden. För att möta den här utmaningen behövs ett komplett utbildningssystem med en väl fungerande gymnasieutbildning, yrkesvux, yrkeshögskola och högskole/universitetsnivå. Viktigt att tänka på är att det här systemet även behöver möjliggöra livslångt lärande för att möta samhällets förändringar i kompetenskrav.

För bara några år sedan hade vi nästan inga yh-utbildningar i Eskilstuna och söktrycket till yrkesvux var lågt. Här har det skett en stor förändring sista åren. För närvarande finns det ungefär 800 yrkesvuxplatser som är fyllda och 15 möjliga yh-utbildningar i Eskilstuna.

Det här tillsammans med ett U istället för ett H har verkligen förändrat Eskilstunas kompetensproduktion från låg till hög och med möjlighet att verkligen förbättra näringslivets tillväxtmöjligheter.

En grundläggande förutsättning till den här förändringen i kompetenssystemet är ett nära samarbete mellan näringsliv, kommun och akademi.

Tillsammans på riktigt skulle jag vilja kalla det.

Niklas Edmark

Näringslivsdirektör Eskilstuna kommun