Näringslivsklimat, vad är det?

Under en vanlig arbetsdag använder jag ordet näringslivsklimat många gånger och berättar om hur viktigt det är med ett bra företagsklimat i Eskilstuna. Väldigt sällan är det någon som ställer frågan – Näringslivsklimat, vad är det?

Svenskt Näringsliv har en definition: ”Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen”. Jag brukar säga att näringslivsklimat handlar om hur det är att vara företagare på en plats. Båda förklaringarna är kraftiga förenklingar men definitionerna har samma innebörd.

Det är företagarens upplevelse som avgör om näringslivsklimatet är bra eller dåligt, inte vår uppfattning om vad vi gör för att företagen ska må bra i Eskilstuna. Företagsklimat är något vi gör tillsammans, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället.

Flera initiativ som vi gemensamt har arbetat fram i Affärsplan Eskilstuna har gått från idé till handling men för att nå våra mål behöver vi prioritera och öka takten på att genomföra. Trots ett ökat fokus på att genomföra tror jag att vi måste fortsätta arbeta fram nya idéer för att lyckas, utvecklingskraften som Eskilstuna bygger på måste stimuleras och bibehållas.

Tack till er alla som är med och skapar näringslivsklimat, jobb och positiv samhällsutveckling.

/Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun

Här hittar du det senaste nyhetsbrevet Aktuellt från Affärsplan Eskilstuna #12

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.