Näshulta levererar #affärsplanlandsbygd

Näshulta är en bygd i ständig utveckling med engagerade bybor. Mycket har hänt sen idén om Affärsplan Landsbygd drog igång och projektet Näshulta vision startade. Men nu är det över. I alla fall projektet! Självklart vill vi höra om de har lyckats nå målen, vad de är särskilt stolta över och hur de ser på framtiden. Vi passade på att ställa frågor till Elin Ericsson, Hökärr en av tre projektledare i ÅKE-gruppen.

Nu är projektet Näshulta vision avslutat, hur känns det?

– Det känns bra att projektet är avslutat och att vi lyckats så bra. Samtidigt känns det lite tråkigt att vi inte kunde genomföra alla fysiska träffar som vi hade tänkt på grund av Corona. Men mest av allt känns det bra!

Måluppfyllelsen?

– Vi uppnådde alla mål utom att vi inte kunde genomföra alla bussresorna som var tänkt.Ett av målen var 5 nya företagsetableringar. Här nådde vi målet med råge då hela 11 nya företag, som kunde kopplas direkt till projektet, startade. Näst intill obegripligt många företag startade under den här perioden – nämligen 29 nya företag i Näshulta!

Vad har ni uppnått tillsammans?

– Utöver delmålen har det blivit fler ringar på vattnet. Något som vi är väldigt stolta över är att det kommer öppna en obemannad butik här i Näshulta. Så roligt med något som kommer gynna hela Näshulta. Vi har också, tillsammans med Nyföretagarcentrum i Eskilstuna, haft företagscoachning med ett antal företagare som blev väldigt lyckad. Företagsfrukostar är en annan återkommande aktivitet som kommer fortsätta även framåt en gång i månaden. Näshulta Goif har dragit igång ungdomsaktiviteter efter att vi hade gemensamma träffar under projektet. Det kommer definitivt bli en fortsättning på det och det gör att ungdomarna får en fot in i det för Näshulta så viktiga föreningslivet.

Vad är ni mest stolta över?

– Vi är så stolta över att leva och verka i en bygd där det finns sånt engagemang som det gör här. Utan alla engagerade privatpersoner och det starka föreningslivet här i Näshulta hade vi inte nått bråkdelen av alla mål. Vi är också stolta över att vi kunde ställa om till digitalt under pandemin. I februari 2021 hade vi en digital ByStämma där Festkommittén gjorde ett strålande jobb. Det var ju digitalt vi hade att förhålla oss till och vi gjorde det bästa av situationen – det känns bra!

Och framtiden?

– Gällande framtiden så har Hembygdsföreningen tagit in många av de återkommande aktiviteterna i sitt årshjul. Ett vinnande koncept är att ha mindre styrgrupper som ansvarar för de olika aktiviteterna när styrelsen påminner dem. Annars blir det lätt att det bara är styrelsen som arbetar med allt och det blir väldigt tungt. Det är bättre att dela på arbetet. Det ska bli roligt att kunna dra igång de aktiviteter som blivit lite vilande under projekttiden – själv ser jag fram emot att börja med de Kvinnliga nätverksträffarna igen. Vi har en grupp på facebook som heter: Kvinnligt Nätverk i Näshulta med Omnejd. Dagens tips är att söka dit om du är kvinna, positivt lagd och ser fördelar med att samverka med andra kvinnor.

Övriga deltagare i ÅKE-gruppen är Åse Haukebö Roos och Kristina Larsson.