New Bright Future

60 nyanlända akademiker matchas med företag i det lokala näringslivet med målsättningen att skapa förutsättningar för arbete & sysselsättning.