Nordiskt erfarenhetsutbyte #effektivtmentorskap

För att växla upp arbetet med Effektivt mentorskap, ett mentorsprogram på S:t Eskils gymnasium för nyanlända ungdomar, utbyter projektguppen erfarenheter med kollegor i Finland. Ett fruktbart samarbete på många sätt. Dessutom tycker gästerna att det är intressant att följa i Kents fotspår. Flera av medlemmarna har ju finska rötter!

Berätta lite om dig/er själva 

Vi är lärare från Sverige och Finland som samarbetar och byter erfarenheter i våra projekt som bla handlar om att öka motivation vad gäller studier för ungdomar. Båda projekten finansieras av ESF (Europeiska Social Fonden)

Berätta om ert nordiska samarbete

Vi började samarbeta kring våra mentorskapsprojekt våren 2017. Vi har träffats ett flertal tillfällen både i Eskilstuna och Hämeelinna och dessutom deltagit i internationella konferenser i Stockholm på SKL. Fyra – fem gånger per år har vi Skypemöten då vi delger varandra erfarenheter kring arbetet med projekten. Det är en mycket givande och energirikt samarbete.

Hur är ni engagerade i Affärsplan? 

Vi från Sverige är engagerade i ett initiativ och ser även att det finns fler områden inom detta som vi kan samarbeta kring.

Hur går det för initiativet Effektivt Mentorskap

Vi är i spridningsfasen av projektet och försöker ta fram en hållbar modell utifrån resultatet vi fick i vår pilotgrupp. På språkintroduktionsprogrammet har vi ett samarbete med Ung Företagsamhet och flera av eleverna driver UF företag. I veckan fick några av dem möjlighet att pitcha för en av evolutionsgrupperna i Affärsplan vilket de tyckte var både pirrigt och lärorikt.

Vad tycker du/ni är det bästa med Eskilstuna?

Vi från Finland ser Eskilstuna som en modern stad med historik med mer blandad befolkning än i Hämeelinna. Spännande att arbeta med liknande problematik kring ungdomar i skolverksamhet ”något som båda projekten arbetar med”. Det är också intressant att följa i Kents fotspår då flera av medlemmarna har finska rötter!

För oss på S:t Eskil är det bästa med Eskilstuna att staden utvecklas inom många områden ”Stan växer och utvecklas”. 

Har ni några roliga planer under vintern?

På S:t Eskil kommer vi att påbörja nästa steg i projektet, ett steg som vi tror kommer att öka motivationen hos elever som leder till att fler når behörighet till vidare studier eller arbete. Våra ungdomar är vår framtid!

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.