Nya arbetsgrupper 2017

Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupper 2017

I den numera fastställda affärsplanen har två fokusområden identifierats, “digitalisering och automatisering” samt “organisk tillväxt”. Med avstamp i detta har fyra nya arbetsgrupper formerats. 

Grupperna kommer att påbörja sitt arbete under hösten 2017 och är öppna för deltagande. Ta direktkontakt med respektive kontaktperson om du vill engagera dig. Tillsammans gör vi NäringslivEvolution!

TILLVÄXTEVOLUTION (organisk tillväxt)

Fler jobb kräver ökad tillväxt i företagen. Att fler branscher och yrkeskategorier växer skapar ett långsiktigt hållbart näringsliv. Möjligheten till fler lokala offentliga inköp och fler lokala affärer är några av de identifierade förbättringsområden som gynnar lokal tillväxt. Arbetsgruppen kommer att arbeta med att ta fram ytterligare initiativ som verkar för att den organiska tillväxten hos Eskilstunaföretag ökar.

Sammankallande och kontakt:
Kimona Boussard, Tovatt Arkitekter kimona@tovatt.com
Jonas Karlsson, PQProjektledning jonas.karlsson@pqp.se

VÅRDEVOLUTION (digitalisering)

Vår gemensamma vård står inför stora förändringar. Området e-hälsa innebär både utmaningar och nya möjligheter för våra invånare i Eskilstuna. Ett gott samarbete mellan näringsliv och flera branscher, kommun och landsting är en förutsättning för att anamma det nya. Arbetsgruppen vill bidra till att starta den gemensamma resan under hösten.

Sammankallande och kontakt:
Veronica Ericsson, Framtida Assistans veronica@framtida.se
Helena Nilsson, Evry helena.nilsson1@evry.com

TJÄNSTEEVOLUTION (digitalisering och automatisering)

Vi är mitt uppe i den förändringsresa som digitaliseringen innebär för såväl vårt samhälle som näringsliv. Här finns både nya och förändrade affärsmodeller att ta till sig och utveckla. Arbetsgruppens huvudfokus är tjänstesektorn som har vuxit sig stark de senaste åren. Hur kan vi på bästa sätt anamma digitaliseringens möjligheter för tillväxt och fler jobb? Dessa frågor vill arbetsgruppen fördjupa sig i och skapa initiativ kring under höstens arbetsprocess.

Sammankallande och kontakt:
Joacim Scott, SEB joacim.scott@seb.se
Mia Forslöf, Eventool mia@eventool.se

INDUSTRIEVOLUTION (digitalisering och automatisering)

MITC och Eskilstuna Fabriksförening driver utvecklingen inom industrin och har redan ett antal pågående initiativ. Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen, maila michael.rydell@telia.com

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.