Nya åtgärder stärker Eskilstunas besöksnäring och handel

Destination Eskilstunas uppdrag utökas för att i samverkan med besöksnäring och branscher med koppling till denna möjliggöra omstart efter pandemin och nå målen om hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen. Under 2021 och 2022 tillförs bolaget en miljon kronor per år. Syftet med den utökade finansieringen är att tillsammans med näringslivet jobba för ökade förutsättningar för nystart.