Nya initiativ 2018

Här presenteras nya initiativ med fokus på Affärsplan Eskilstunas mål – högre sysselsättning och ett förbättrat näringslivsklimat samt våra två fokusområden – digitalisering och organisk tillväxt. Dessa initiativ har arbetats fram under hösten 2017 och i arbetsgrupperna TillväxtEvolution, TjänsteEvolution och VårdEvolution. Det finns både kortsiktiga och långsiktiga initiativ, några har kommit igång , antingen genom att ingå i andra processer eller genom initiativtagarna. Andra kommer förhoppningsvis att förverkligas när flera pusselbitar faller på plats.

INITIATIV 2018

Eskilstunas digitala insatsstyrka – Tillsammans med IT-nätverket skapas en insatsstyrka som tar fram ett arbetssätt för att identifiera och kartlägga företags IT- och digitaliseringsmognad. Deltagande företag får tävla om insatsstyrkans hjälp. Genomföra en roadshow med ett team med digitala spetskompetenser. Fallstudierna blir offentliga för att inspirera och hjälpa andra för att inspirera och hjälpa andra företag.

Digitala kommunala e-tjänster – Att på ett strukturerat sätt ta fram digitala vägar in till kommunens tillstånds- och ansökningsverksamhet. Det ska bli enkelt att som företagare kommunicera med Eskilstuna kommun.

HUBB för digital/startup miljö – På lämplig/a plats/er skapa samlingsytor/hubbs för startups och små företag. Idéen är att det ska vara en billig alternativt kostnadsfri miljö.

Jämlik hälsa – Friskare tillsammans genom digitalisering – Framtidens vård och e-hälsa handlar till stor del om patientens delaktighet. Jämlik hälsa handlar därför om samhällsinkludering och förebyggande för utanförskap utifrån ett hälsoperspektiv. Det finns större representation av ohälsa i grupper utanför arbetsmarknaden. Digital hälsa fungerar som en plattform där vi tillsammans får möta våra samhällsutmaningar inom hälsa ur ett socioekonomiskt perspektiv med fokus på hälsa. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv bidrar initiativet till att skapa arbetstillfällen samtidigt som det skapas kompetensutveckling för grupper som behöver det mest.

Nära vård – Pilot av ny vårdkedja för patienter med icke akuta symptom. Via webb och app ges möjlighet till egen provtagning utan besök på vårdcentral. Syftet är att förkorta tiden för diagnos och tidigare upptäcka sjukdom och därefter påbörja behandling. Detta avlastar vården (akut) samt bidrar till snabbare tillfrisknande.

Företagsportalen – Plattform för att skapa synergier i det lokala näringslivet och öka tillväxten.

Matcha kompetens – Säkerställa tillgång på “rätt” arbetskraft / YH-utbildningar. “Matcha” arbetskraft mot näringslivet. Hur kan man inventera behov, ”sälja in” samt skapa YH utbildning/ annan utbildning för nuvarande och kommande resursbehov?

Affärsplan Landsbygden – Pilotprojekt för att applicera Affärsplanen ideén på landsbygden.

En väg in – För dig som vill etablera företag eller verksamhet i Eskilstuna. All kompetens kring tillstånd, lediga lokaler, etablerbar mark, bidrag, relevant kompetens/utbildning etc samlat på ett ställe – en väg in.
Enkel hemsida – sökoptimering, tydlighet
Värdskap – rätt person som kontaktperson, internt engagemang, svara upp, vara alert och sälja in
Internt team – snabba processer, resursfördelning och bra team bakom.

Stadsmässa 2023 – Att genom affärsplanens unika samarbete och gemensamma ansvar, transformera och förtäta delar av vår stad till en utvecklad identitet som attraherar både invånare och besökare samt sätter avtryck in i framtiden.

Tillväxtcoachning – Riktad coachinsats för att skapa ökad fokus på tillväxt.

Ungdomskonferens – Konferens/event där ungdomar introduceras till näringslivet.

Lokalt gasellpris – Ett pris som skall stimulera till och premiera lokala bolag som växer. Alla initiativ och initiativtagare hittar du på https://affarsplaneskilstuna.se/initiativ/

Kontakta info@affarsplaneskilstuna.se eller någon av initiativtagarna om du vill delta i förverkligandet av initiativet.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.