Nyföretagande ökar kraftigt i Eskilstuna

Nyföretagandet ökar kraftigt i Sörmland (+15%) och framför allt i Eskilstuna (+46%) i jämförelse med riket som landar på (+4%) under perioden jan-mars 2020/2021.

Vi frågar Urban Wallin, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum i Eskilstuna, vad anledningen till den positiva utvecklingen kan vara?

– Vi har under en längre tid haft fler företagsstarter i Eskilstuna än i övriga landet. Vi har därigenom fått många fina förebilder som motiverar och inspirerar andra att starta eget. Under corona-tiden är det flera som har sett och ser en möjlighet i eget företagande. De har dessutom haft tid att fundera och planera sin start och hitta nya affärsmöjligheter. Men vi har också många som startar för att få till en egen försörjning och komma ur arbetslöshet. En nödvändighet helt enkelt.

Över 50% av de som startar företag i Eskilstuna är utlandsfödda. NyföretagarCentrum har under två års tid haft en särskild satsning med rådgivningar och kurser för den målgruppen. En insats de nu ser ett positivt resultat utav.

– Den gruppen behöver extra hjälp med att förstå det svenska systemet och hur det fungerar att driva företag i Sverige.  Genom fler nya företag i Eskilstuna skapas fler arbetstillfällen och vi får ett större utbud av tjänster i vår kommun, det är viktigt för en kommuns utveckling, fortsätter Urban Wallin.