NyföretagarCentrum deltog i näringslivsdialogen

– Handel är mycket utsatt för hot och stöld trots larm och kameror. Det är otroligt otryggt. Kommunen måste satsa mer och det måste hända nu och hela samhället måste vara med, säger Elin Trygg, ordförande NyföretagarCentrum, och butiksägare i Eskilstuna. Hon fortsätter: För att få bukt med otrygghet krävs vuxna och föräldrar som visar unga möjligheter. Vi behöver förebilder så att det inte bara är kriminella som agerar förebilder.

Elin Trygg var en av gästerna vid Eskilstuna kommuns Näringslivsdialog som hölls i mitten av november.
 
Här kan du lyssna på dialogen som är indelad i tre block.
 
 
 

Block Trygghet