Nytt energicentrum invigs i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Nu öppnar Energy Evolution Center – ett energicentrum i Eskilstuna där energikompetens möts och skapar utveckling och nya affärer. Här samlas olika typer av aktörer för att arbeta med energi- och hållbarhetsfrågor.

23 maj öppnar Eskilstunas energicentrum – Energy Evolution Center – sina dörrar. Energy Evolution Center är en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning inom energiområdet.

– Detta är Eskilstunas bidrag till en hållbar värld. Vi måste stötta kommunens företag att vara med och bidra till klimatomställningen, säger Jens Carlberg, enhetschef affärsutveckling.

Energy Evolution Center är en kompetensbas dit företag, fastighetsägare och privatpersoner kan vända sig för att få tips och råd om hur de kan bli mer energismarta. Här ska energikompetens mötas och bidra till utveckling och nya affärer. Här skapas samarbeten mellan företag, organisationer och akademi med målet att bidra till verklig energiomställning. Inflyttningen i Energy Evolution innebär en milstolpe för Eskilstuna kommun, vi har gått från att vara ett projekt till en verksamhet som är här för att göra skillnad nu och i framtiden.

– Energy Evolution Center lägger grunden för att stärka oss i energifrågorna som kommer att ta alltmer plats under lång tid. Forskning, produkter och tjänster, nya företag och jobb är sådant som skapas och kommer att skapas inom detta område. Att Eskilstuna kraftsamlar med befintliga och framtida aktörer är ett smart måste. Det kommer att gynna vår kommun, vårt näringsliv, jobben och medborgarna väl i alla avseenden, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, kontakta: 
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 073-940 84 00

Jens Carlberg, enhetschef, affärsutveckling, 072-997 68 16

Sara Sjöqvist, näringslivsutvecklare, 072-997 34 22

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02


Bakgrund
Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Energy Evolution Center är en verksamhet inom näringslivsavdelningen/affärsutvecklingsenheten på Eskilstuna kommun.

Läs mer om Energy Evolution Center:
https://www.energyevolutioncenter.se/

Ta del av invigningsprogrammet 23-24 maj: https://www.energyevolutioncenter.se/invigning/