Ökad sysselsättning i Eskilstuna

Arbetsförmedlingen rapporterar positiva siffror. Statistiken visar att arbetslösheten i Eskilstuna idag ligger på 11,9%. Affärsplan Eskilstuna har en målsättning att sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030. År 2020 har Eskilstuna kommun som mål att siffran ska ligga på 10% och det är något som vi tillsammans verkar för att nå.

När det gäller ungdomsarbetslösheten så sjunker den snabbt här i Eskilstuna, vi är nere i 11,7%. Vi är positiva till att vårt mål med att ungdomsarbetslösheten ska vara under rikssnittet år 2022 kommer att uppnås tidigare än väntat. Det går åt rätt och vi arbetar tillsammans för att nå målen!

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.