OMSTARTSEVOLUTION – företag stöttar företag

OmstartsEvolution – företag stöttar företag

Hur kan vi på bästa sättet lyfta det lokala näringslivet utifrån rådande situation? Hur kan vi stötta våra lokala företag som befinner sig i en omstart och behöver om en snabb omställning? Vi är övertygade om att lokala företag kan utvecklas och växa genom att utbyta erfarenheter med varandra. Därför har vi i år bildat gruppen ‘Företag stöttar företag’.

OmstartsEvolution – företag stöttar företag skapas av en grupp personer från näringslivet som vill stötta andra företag genom att utifrån egenupplevda händelser och kriser dela med sig av sina erfarenheter, sin kompetens och sitt engagemang. Gruppen vill fokusera på organisationers anpassningsbarhet och förmåga till omställning utifrån rådande situation i näringslivet.

Det finns många som arbetar för näringslivets bästa i Eskilstuna och vi tror att det här är ett stärkande komplement. Det är bättre att fler tänker tillsammans. Ett sätt är genom samtal – företagare till företagare.

Sammankallande för OmstartsEvolution är Leif Andersson och Carina Bandstigen

Går ditt företag igenom en omställning/omstart? Du kommer enkelt i kontakt med någon från OmstartsEvolution genom att mejla till info@affarsplaneskilstuna.se Om du föredrar att ringa, slå 070-1046005.

Här hittar du gänget som stöttar företagare:

LEIF ANDERSSON
Företag:
Onmar, Klerver, ztift, bywillow, Helekopterhuset, cabnet
Branscher:
Marin industry, automative, industry, telecom industry, heavy maintenace industry, retail industry, IOT industry
År som företagare:
22 år företagare, 34 år företagsledare
Fråga mig om/jag brinner för: Jag brinner för att kunna hjälpa andra företagare genom att delge mina egna upplevda erfarenheter av ett antal av de kriser som vi genomgått från 1990 och framåt. Beslut och konsekvenser samt konsekvenser av att inte ta beslut.

MIA FORSLÖF
Företag: Happy Meetings AB
Bransch: Mötes- och besöksnäringen
År som företagare: 14 år
Fråga mig om/jag brinner för: Jag brinner för människan bakom företagandet. Att stärka den som driver företag i grunden. Att på ett djupgående sätt analysera vad som är den egentliga drivkraften, målen och motivationen i företagandet. Jag upplever att medvetenheten hos mig själv om de bakomliggande drivkrafterna har gjort mig till en bättre strateg och mycket mer trygg i min roll.

VERONICA ERICSSON
Företag: Framtida Assistans och Mercantus AB
Branscher: behandlings-familjehem, socialtjänsten, gruppboende
År som företagare: 8,5 år
Fråga mig om/jag brinner för: Jag brinner för att se andra utvecklas och nå sina mål och du kan fråga mig om personalfrågor, men också hur du kan bygga upp ett företag

ANDREAS FRISK
Företag: Secor
Branscher: Bygg, lås, fastighetstjänster
År som företagare: 10 år
Fråga mig om/jag brinner för: tillväxt, kompetensutveckling, vägledning i företagsfrågor. Kan lotsa till rätt personer.

ANNA HARRYSON
Företag: Profengy
Branscher: Offentlig sektor, industri, hotell, vårdbolag, it, bank och finans, besöksnäring, startup, tjänstesektorn, e-handel, energisektorn
År som företagare: 5 år heltid, 10 år deltid
Fråga mig om/jag brinner för: Affärsutveckling och produktutveckling

SOFIA LARSSON
Företag: Parken Zoo
Branscher: Djur och nöjesbranschen, hotell- och restaurangbranschen
År som företagare: 3 år vd, 4 år ledande befattning
Fråga mig om/jag brinner för: Frågor rörande organisation/organisationsförändringar – hur får vi organisationen med oss! Energi???? – hur får vi med oss energi i ett eventuellt förändringsarbete- är alla med mot samma mål och med samma energi!

JONAS KARLSSON
Företag: PQ Projektledning AB
Branscher: Bygg & fastighetssektorn
År som företagare: 14 år
Jag brinner för: Ledarskap, tillväxt och organisation

EMELIE GARD
Företag: Position Eskilstuna
Branscher: Hotell, restaurang, relationsskapande försäljning, besöksnäring, värvningsarbete, projektledning
År som företagare: Inga år som företagare. 10 år i ledningsgrupp
Fråga mig om/jag brinner för: Relationsskapande försäljning, hotell, konferens- och besöksnäringsfrågor

ANDERS WIKSTRÖM
Företag: Prindit, Rise
Branscher: Vi jobbar branschöverskridande med fokus på att säkerställa bra innovationsförmåga, välmående medarbetare samt hög produktivitet. Vi gör detta genom forskningsbaserad kunskap som vi omsätter i mätning och avancerade analysmetoder. RISE har fokus på svensk industri samt offentlig verksamhet och bedriver forskning inom teknikområden för ett konkurrenskraftigt Sverige.
År som företagare: 13 år
Fråga mig om/Jag brinner för: Jag brinner för vår förmåga att ställa om (transformera oss) utifrån utforskande av nya möjligheter (innovation utifrån ett brett perspektiv, inte bara nya produkter) där medarbetarnas förutsättningar är i fokus, för utan välmående medarbetare blir det ingen transformation samtidigt som balanserandet mellan hög leverans, återhämtning och lärande blir allt mer komplex.

VERONICA GUSTAFSSON
Företag: Tuna Park
Branscher: Handel, hotell & restaurang
År som företagare: 15 år på ledande positioner inom besöksnäring
Jag brinner för: Jag har under mina år inom besöksnäringen skaffat mig goda erfarenheter inom ledarskap, affärsutveckling, projektledning samt affärsekonomi.  Jag är styrelseledamot i Destination Eskilstuna och har ett stort engagemang för Eskilstuna. Jag vill gärna bidra till att Eskilstuna blir en attraktivare stad att leva och bo i, både genom mitt yrke men också genom mitt engagemang i olika styrelser och nätverk.