Omstartsevolution

Hur kan vi på bästa sättet lyfta det lokala näringslivet utifrån rådande situation? Hur kan vi stötta våra lokala företag som befinner sig i en omstart och behöver en snabb omställning? 

Vi är övertygade om att lokala företag kan utvecklas och växa genom att utbyta erfarenheter med varandra. Därför har vi i år bildat gruppen ‘Företag stöttar företag’. OmstartsEvolution – företag stöttar företag skapas av en grupp personer från näringsliv som vill stötta andra företag genom att utifrån egenupplevda händelser och kriser dela med sig av sina erfarenheter, sin kompetens och sitt engagemang. 

Gruppen vill fokusera på organisationers anpassningsbarhet och förmåga till omställning utifrån rådande situation i näringslivet. Det finns många som arbetar för näringslivets bästa i Eskilstuna och vi tror att det här är ett stärkande komplement. Det är bättre att fler tänker tillsammans. Ett sätt är genom samtal – företagare till företagare