Operativa aktörsgruppen #affärsplaneskilstuna

 

Den Operativa Aktörsgruppen är sprungen ur Affärsplan Eskilstuna där flera näringslivsaktörer (NyföretagarCentrum, Företagarna, Position Eskilstuna, Destination Eskilstuna med flera) ingår. Gruppen har sedan förstärkts av bland andra Arbetsförmedlingen, Kompetensgallerian, företagare och aktörer.

– Syftet med gruppen är att analysera olika branschers situation i allmänhet och påverkan av den pågående pandemin i synnerhet, säger Jens Carlberg, enhetschef affärsutveckling Eskilstuna kommun och sammankallande för gruppen.

Utifrån analysen har gruppen identifierat aktiviteter för att motverka pandemins effekter, underlätta omställning och/eller återstart samt initiera samarbeten aktörer emellan. Ett exempel är tidigare i veckan då en av aktörerna, Almi Företagspartner AB, kallade till en diskussion om likviditetsproblematiken i små och medelstora företag orsakade av den pågående pandemin.

– Framöver tror jag att vi kommer se temamöten om återstart, företagande på landsbygd och vi kommer följa kompetensförsörjningsfrågan noga. Jag hoppas personligen att vi ska kunna fråga oss hur pandemin påverkat ungas möjlighet till anställning liksom ett temamöte om företagare med utomeuropeiskt ursprung, avslutar Jens.