Operativ aktörsgrupp

Vad är detta?

Under (be)Stämman 2020 togs ett beslut att formera en operativ aktörsgrupp med syfte att identifiera konkreta utmaningar för företag i olika branscher och inom olika temaområden. Gruppen består av näringslivsrepresentanter i Eskilstuna och andra intressenter såsom Mälardalens högskola, Region Sörmland, Arbetsförmedlingen mfl.

Målsättning

– Att i samverkan, aktörer emellan, hitta möjliga åtgärder och lösningar för att ta sig an identifierade utmaningar.
– Att träffas kontinuerligt utifrån behov (i nuläget månatliga möten)

Hur engagerar vi oss?

Eskilstuna kommun näringsliv/affärsutveckling tillsammans med Affärsplan Eskilstuna identifierar och planerar innehåll, faciliterar och genomför kontinuerligt möten med aktörerna.

Bra att veta!

Under 2020 maj – 2021 maj (covid-19) träffades gruppen kontinuerligt varje vecka för att mobilisera sig och på bästa sätt stötta det lokala näringslivet.

Jens Carlberg, enhetschef affärsutveckling, Eskilstuna kommun jens.carlberg@eskilstuna.se