Paketering av Sörmländska matupplevelser

Ett samverkansprojekt mellan Destination Eskilstuna, Tuna Trafik och Stolt Mat Sörmland. Målsättningen är att under tidig höst ha en första bokningsbar ‘matrundresa’ mellan mathantverkare i Eskilstuna, Strängnäs, Flen.