Parkeringsplatser

Vore det inte bra att veta om det finns lediga parkeringsplatser INNAN du väljer att åka in i centrum? Datan finns redan idag och visas på digitala anvisningsskyltar som finns vid infarterna till centrum. Den datan ska vi se till att kommunen gör öppen och tillgänglig så att externa aktörer kan använda den till att utveckla kringtjänster.

Vi planerar att ta fram en webbtjänst som visar samma data som anvisningsskyltarna gör fast på en webbsida. Vi tror inte att det räcker med en webbsida för att nå alla utan det kommer gå att hämta så kallade widgets för att enkelt kunna lägga in på fler webbplatser. Alla näringsidkare i centrum som vill få besökare till sig och är måna om att det ska vara lätt att hitta parkering kan lägga upp en widget på sin webbplats som t.ex visar deras närmaste parkering.

Givetvis kan den här tjänsten på sikt byggas ut med parkeringsdata från fler aktörer i Eskilstuna, bli rikstäckande genom att visa parkeringsdata från fler städer, kopplas ihop med parkeringsbetalningsstjänster eller parkeringsuthyrningstjänster. Vi har också haft idéer på att integrera tjänsten i Google Maps eller bilarnas inbyggda gps:er.