Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027

Nu är planen för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027 ute på remiss och du kan läsa hela planen här.

Nu har vi kommit så långt i processen att dokumentet går ut på remiss och är öppet för alla att lämna synpunkter på. Vår förhoppning är att du har möjlighet att ge oss
synpunkter på planen, samt ge oss förslag på mätetal för att följa utvecklingen mot målet.

Yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 september 2023 via mejl: kommunstyrelsen@eskilstuna.se

Eskilstuna kommun prioriterar företagande och näringslivsklimat! Fler och växande företag skapar en modern, hållbar och mer attraktiv stad att leva i, besöka och flytta till för att jobba eller studera. Fler och växande företag ger också förutsättningar för fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna har ca 8200 företag varav de allra flesta är små och medelstora, dvs under 249 anställda. I Eskilstuna är närmare 95% av företagen små, dvs under 50 anställda och det är i det här segmentet som jobben skapas och de står för den största delen av kommunens skatteintäkter.

2015 lanserades Affärsplan Eskilstuna, ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och kommunkoncernen. Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Affärsplan Eskilstuna är grunden för Eskilstunas Tillväxtråd och ett arbete för minskad arbetslöshet i Eskilstuna.

Kommunfullmäktige tog 2022 inriktningspunkten med åtagandet att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag till år 2030. Initiativet kommer från Tillväxtrådet och målet är att näringslivet ska kunna utvecklas och växa genom goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Eskilstuna.

Planen är Eskilstuna kommuns styrdokument för att nå målet Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag för åren 2023–2027. En plan för 2028–2030 beslutas av kommunfullmäktige 2027.

Tidplan

  • 11 april inlämning KSAU Presentation och förslag om remiss
  • 25 april KSAU Information om remiss
  • 2 maj KS beslut om remiss
  • 9 maj (be)STÄMMA och SME-dialog
  • 19–20 september KSAU
  • 26 september
  • 12 oktober KF beslut

Läs hela planen här!