Presentation av näringslivsanalys 1 februari

Hur ser näringslivet i Eskilstuna kommun ut? Har vi positiv tillväxt? Hur ser det ut i jämförelse med riket och andra kommuner? Vilka branscher växer?

Tisdagen den 1 februari kl. 8.00-9.00 presenterar Bisnode en näringslivsanalys för åren 2015-2020 för Eskilstuna och du är välkommen att delta. Presentationen genomförs digitalt via Teams och avslutas med frågor.

Medverkar gör Niklas Edmark, näringslivsdirektör, Jan Fineman och Philip Dang från Bisnode, en del av Dun & Bradstreet.

Skicka din anmälan till foretagsservice@eskilstuna.se.

Ange namn och organisation. Länk till mötet skickas dagen innan.

Välkommen! /önskar näringslivsavdelningen Eskilstuna kommun