Projekttorget

Vad är detta?

Handla för Eskilstuna är ett unikt samarbete mellan Eskilstuna kommun och näringslivet som verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet. Bakom initiativet står Affärsplan Eskilstuna, Position Eskilstuna, Tuna Park, Retuna, Gamla Staden, Torshälla handel, Folkesta handelsområde och Destination Eskilstuna.

Målsättning

Målsättningen är att öka medvetenheten hos eskilstunaborna om att vi alla kan göra skillnad för staden vi bor och verkar i. Att göra en aktiv handling på hemmaplan och stödja det lokala näringslivet skapar fler arbetstillfällen, ett större utbud och bidrar till välfärden. Oavsett om det handlar om privat konsumtion, att göra affärer mellan företag och företag eller affärer mellan det privata och det offentliga.

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna deltar aktivt i Handla för Eskilstunas styrgrupp.

Bra att veta!

Du som företagare, butiksanställd eller du som bor och verkar i Eskilstuna får gärna vara med och sprida budskapet – gör en god handling och handla på hemmaplan! Vi har kampanjfilmer och bilder som du gärna får dela i dina egna kanaler.

#handlaföreskilstuna  #handlalokalt

Handla för Eskilstunas webb https://www.handlaforeskilstuna.se/