RePlast

Ett förprojekt i samverkan med Stiga Sports, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi & Miljö samt Miljö- och avfallsbyrån.

Målsättningarna med projektet har varit flera. För det första har målet varit att tillsammans med plasttillverkarna gå igenom de biobaserade plastmaterial som idag finns på marknaden och att därigenom öka kunskapen om bioplaster. Ett annat mål var att inventera plastavfallsflöden i Eskilstuna. Ytterligare ett mål var att industrin tillsammans med kommunen och Eskilstuna Energi och Miljö skulle undersöka möjliga affärsmodeller för produktion av utvalda produkter av plast enligt principerna i cirkulär ekonomi. Exempelvis skulle undersökas om Stiga Sports skulle kunna bygga upp ett system för att återta sina egna produkter och återanvända plasten i produktionsprocessen eller också använda ett avfallsflöde med mer blandat ursprung.

Förprojektet har utmynnat i rapporten RePlast – Cirkulär ekonomi i praktiken.

Ett initiativ från 2016.